ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Талах Т.А., Бондарук Х.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: економічна безпека, зовнішній аналіз, внутрішній аналіз, організація аналізу економічної безпеки підприємства

Анотація

У статті розглянуто теоретичні положення та розроблено методико-прикладні рекомендації щодо організації економічного аналізу економічної безпеки підприємства та системи контролю за її рівнем.

Посилання

1. Вавдіюк Н.С., Герасимчук З.В. Економічна безпека регіону діагностика та механізм забезпечення: монографія Луцьк 2006. 243 c.
2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія Львів: Арал, 2008. 384 с.
3. Дацків Р. М. Економічна безпека у глобальному вимірі. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7 (37). С. 143-153.
4. Картузов Є. П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств. Економіка та управління підприємствами. 2012. № 9 (135). С. 115–124
5. Коваленко О.В., Лисенко Л.В. Підходи до визначення поняття економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки, 2014. № 6. С. 48-57.
6. Меліхова Т. О. Механізм управління економічною безпекою підприємства: підходи до визначення. Агросвіт № 3 , 2018
7. Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Харків. Вид. ХНЕУ, 2012. 313 с.
8. Хоменко О.А Аналіз ідентифікації ознак механізму управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Економічний дискурс Міжнародний науковий журнал Випуск 1. 2019
9. Худолій Л. М. складові економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Ефективна економіка. 2017. № 1. С. 36 - 45.
Опубліковано
2020-03-27