АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

  • Пиріг С.О., Іщук Л.І., Ніколаєва А.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: роздрібна торгівля, роздрібний товарооборот, об’єкти торгівлі, підприємства роздрібної торгівлі

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку галузі роздрібної торгівлі в Україні. Наведені основні показники та фінансові результати розвитку роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів через мережу Інтернет, товарооборот імпорту товарів та виготовлених на території України.

Посилання

1. Кавун О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 5 (107). С. 97–102.
2. Азарян О., Локтєв Е., Оліфіров В. Організація і технологія торгівлі: навч. посіб. Донецьк: Дмитренко, 2007. 528 с.
3. Апопій В. Організація торгівлі: підручник 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 616 с.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 3.11.2019).
Опубліковано
2020-03-27