ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОТРИМАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Зеленко С.В., Гуляницька Д.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: модель, моделювання, прибуток, чистий прибуток, управлінські рішення

Анотація

В статті було розглянуто прибуток, як один із найважливіших критеріїв оцінки результативності діяльності суб’єкта господарювання. Також стаття присвячена аналізу теоретичних задач процесу моделювання та розкриттю ключових понять цього процесу. Було розглянуто одні із головних типів моделей. Наведені етапи процесу побудови економетричного моделювання та прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства.

Посилання

1. Бойчик І. М Економіка підприємства : підручник. Київ: Кондор–Видавництво, 2016. 378 с.
2. Бутка М. П. Теорія прийняття рішень : підручник. Київ: «Центр учбової літе-ратури», 2015. 360 с.
3. Моделювання економічних процесів : навч. посібник. Одеса: ОНЕУ, 2012. 132с.
4. Якименко-Терещенко Н. В., І. М. Клімович. Моделювання оптимізації прибутку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/pdf/4_2018/10.pdf (дата звернення 25.11.2019).
5. Ус С. А. Моделі й методи прийняття рішень : навч. посібник. Донецьк: НГУ, 2014. 300 с.
Опубліковано
2020-03-24