ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

  • Бродська І.І., Ткачук І.М. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: кредитні спілки, платоспроможність позичальників, забезпеченість кредиту, застава, поручительство

Анотація

У статті розглянуто наслідки достовірної оцінки платоспроможності позичальника кредитної спілки на ефективність діяльності установи у майбутньому. Досліджено та обґрунтовано найбільш прийнятні саме для кредитних спілок види забезпечень зобов’язань. Наведено показники оцінки фінансового стану позичальників. Структуровано та доповнено класифікацію документів для оцінки платоспроможності позичальників кредитних спілок. Обґрунтовано наслідки для фінансових установ у разі видачі кредиту позичальникам із низькою платоспроможністю.

Посилання

1. Калівошко О.М. Оцінка діяльності кредитних спілок в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 23. Частина 1. С. 96-103.
2. Криховецька З.М., Форос Л.Р. Аналіз діяльності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні. Економіка і суспільство. 2018. №19. С. 1063-1071.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників: Розпорядження Наці-ональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2018 № 2006. URL:https://docs.dtkt.ua/ru/doc/v2006865-18 (дата звернення: 25.11.2019 р.).
4. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-III. Дата онов-лення: 01.01.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua (Дата звернення: 25.11.2019 р.).
5. Савчук Н.В., Золотарьова О.В. Розвиток кредитних спілок як чинник соціальної та діяльністної мобільності в українському суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2019. Випуск 33. С. 204-208.
6. Хуторна М.Е.Розвиток системи регулювання діяльності спеціалізованих кре-дитних установ України як чинник підвищення їхньої фінансової стабільності. Гроші, фінанси і кредит. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №2 (64). С. 163-174.
Опубліковано
2020-03-24