НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

  • Шубалий О.М., Андрусик І.О. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: соціальний захист, доходи населення, соціальні допомоги, соціальне забезпечення, допомога, населення, країна

Анотація

У статті проведено оцінку стану і обґрунтовано перспективні напрями вдосконалення системи надання допомог населенню на прикладі України.

Посилання

1. Головне управління статистики у Волинській області. URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.11.2019).
2. Дудкин А. С. Социальная помощь как форма общественных отношений (соци-ально философский аспект). Пенза, 2006. 213 с.
3. Панченко В. Ю. О понятии социальной помощи в современном обществе. СОЦИС. 2012. №5. С.13-18.
4. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: навч.посіб. Київ: Олан, 2004. 312 с.
5. Кузьменко С. Г. Соціальна допомога в системі державних органів управління. Теорія та практика державного управління. 2011. №3. С.1-5.
6. Кожевников Д. Е. Государственная социальная помощь малоимущим гражда-нам: правовые вопросы: автореф. Екатиринбург, 2010. 28 с.
7. Анселен Ж. Франция: социальные услуги. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2013. № 1–2. С. 204–219.
Опубліковано
2020-03-27