ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБОРОНИ НА ЕКСПОРТ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Сидоренко Р.В., Зубчик В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: лісогосподарські підприємства, заборона експорту, готова продукція, прибутковість діяльності

Анотація

У статті здійснено оцінку останніх змін законодавства щодо заборони експорту необробленої деревини на прибутковість діяльності лісогосподарських підприємств. На основі проведеного аналізу показників діяльності лісгоспів Волинської області авторами доведено ріст залишків нереалізованої продукції на складах підприємств галузі та загальне зменшення прибутковості їх діяльності протягом досліджуваного періоду.

Посилання

1. Гордополов В.Ю., Гоцуляк В.Д., Несходовський І.С. Особливості обліку лісо-вих біологічних активів та лісопродукції. Економіка, фінанси, менеджмент: ак-туальні питання науки і практики. 2015. № 4. С. 76-87.
2. Дружинська Н.С. Облік лісових ресурсів : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2018. 23 с.
3. Про внесення змін до Закону України Про особливості державного регулю-вання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді: Закон України від 09.04.2015р. № 325-VIII / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-19 (дата звернення: 3.11.2019).
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 / Міністерство фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 3.11.2019).
5. Ковбаса Т.А. Облікове забезпечення заготівельної діяльності підприємств лісового господарства. Причорноморські економічні студії. 2016. № 12-2. С. 164-168.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 3.11.2019).
Опубліковано
2020-03-27