АНАЛІЗ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПІДХОДІВ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

  • Жураковська І.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: екологічний облік, природний капітал, екосистемні послуги

Анотація

У статті проаналізовано зміни в бухгалтерському обліку, податках, аудиті, які пов’язанні з вирішенням екологічних проблем світу. Побудовано хронологію змін та перспективи подальшого розвитку обліку. Запропоновано впровадження екологічного балансу для обліку

Посилання

1. Economy-wide material flow accounts (EW-MFA): Compilation Guide 2013. Eurostat, Luxembourg. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 1798247/6191533/2013-EW-MFA-Guide-10Sep2013.pdf/54087dfb-1fb0-40f2-b1e4-64ed22ae3f4c (дата звернення: 3.11.2019).
2. System of environmental-economic accounting 2012: Central framework. New York: United Nations. URL: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ seearev/seea_cf_final_en.pdf (дата звернення: 3.11.2019).
3. System of environmental-economic accounting 2012: Experimental ecosystem accounting. New York: United Nations. URL: https://ec.europa.eu/eurostat /documents/3859598/6925551/KS-05-14-103-EN-N.pdf (дата звернення: 3.11.2019).
4. The changing wealth of nations: Measuring sustainable development in the new millennium. Washington, DC: The World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/630181468339656734/The-changing-wealth-of-nations-measuring-sustainable-development-in-the-new-millennium (дата звернення: 3.11.2019).
5. ДИРЕКТИВА 2001/42/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для до-вкілля. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45875 (дата звернення: 3.11.2019).
6. ДИРЕКТИВА 2013/34/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ від 26 червня 2013 року про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_45875 (дата звернення: 3.11.2019).
7. Екологічний податок–2019 в Україні: «гарячі» зміни як крок до європейської моделі розвитку чи елемент посилення тиску на бізнес? URL:.http://ecolog-ua.com/articles/ekologichnyy-podatok-2019-v-ukrayini-garyachi-zminy-yak-krok-do-yevropeyskoyi-modeli (дата звернення: 3.11.2019).
8. Канонішена-Коваленко К. Екологічний податок від А до Я. Київ: Фундація «Відкрите Суспільство», 2017. 108 с.
9. Jean Louis Weber. Environmental Accounting. URL: https://oxfordre.com/environmentalscience/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-105 (дата звернення: 3.11.2019).
10. Замула І.В Екологізація управління підприємством: роль бухгалтерського обліку. Міжнародний збірник наукових праць ЖДТУ. 2006. Випуск 3(6). С.77-86. URL: http://library.ztu.edu.ua/e-copies/Zbirnyk/Problems_%20accounting _3_6/77.pdf (дата звернення: 3.11.2019).
11. Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B. van den Belt, M.. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature, 387,1997. P.253–260.
12. Costanza, R., Cumberland, J. H., Daly, H., Goodland, R., Norgaard, R. B., Kubiszewski, I., et al. . An introduction to ecological economics. Boca Raton, FL: CRC Press.:2014. URL: http://library.uniteddiversity.coop/Measuring _Progress_and_Eco_Footprinting/An_Introduction_to_Ecological_Economics.pdf (дата звернення: 3.11.2019).
13. Peskin, H. M. A national accounting framework for environmental assets. Journal of Environmental Economics and Management, 1976. №2, р. 255–262.
14. Екосистемні послуги Голосіївського лісу. URL: http://uacrisis.org/ua/66526-golosiyivskyj-park (дата звернення: 3.11.2019).
15. Helm Dieter. Natural capital: assets, systems, and policies. OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY. 2019. Т: 35. № 1. Р. 1-13.
Опубліковано
2020-03-24