ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Гаврилюк О.О., Костюкевич В.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: лісове господарство, оподаткування, зарубіжний досвід, лісове законодавство

Анотація

У статті досліджено особливості оподаткування лісового господарства в Сполучених Штатах Америки, Франції та Ірландії. Визначено основні напрями реформування податкової системи України в сфері лісокористування.

Посилання

1. Gubbage F.W., McGinley K., Arbogast T. Taxation and other economic strategies that affect the sustainable management of forests. US Forest Sustainable indicator, 2018. Р. 1-3.
2. Ryan M., Donoghue C., Kinsella A. The potential impact of differential taxation and social protection measures on farm afforestation decisions. Irish Forestry, 2017.
3. Лісове господарство Франції. URL: https://www.the-forest-time.com/en/the-forest-economy-in-france (дата звернення: 25.11.2019).
4. Мороз В.П. Досвід зарубіжних країн щодо оподаткування лісового господарс-тва: еколого-економічні аспекти. Науковий вісник НЛТУ України, 2010. URL: http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/doc/publications/NDI_Ekologichne_ opodatkuvannya_030214_out.pdf (дата звернення: 25.11.2019).
5. Єгорова Т.П. Європейське лісове законодавство як інноваційний елемент удосконалення національної лісової політики. Адаптація до права ЄС регулю-вання економіки України в сучасних умовах, 2015. С. 86.
6. Сучек С. Екологічна підтримка: європейський досвід та перспективи його використання в українських реаліях. Економічний журнал Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018. С. 85-93.
7. Леньо Р.В. Перспективні напрями впровадження зарубіжного досвіду в систему управління лісовим господарством України. Державне управління: теорія та практика, 2012. С. 23-29.
Опубліковано
2020-03-24