ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Вахновська Н.А., Зінюк Л.О. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: страховий ринок, розвиток страхового ринку, страхові премії, страхові виплати

Анотація

У публікації підлягають розгляду питання щодо особливостей функціонування страхового ринку в Україні, обґрунтовано основні чинники впливу на його розвиток. Визначено основні проблеми та шляхи їх подолання в контексті реформування страхового ринку.

Посилання

1. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Огляд страхового ринку. URL: https://www.nfp.gov.ua (дата звернення: 02.11.2019).
2. Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 1998–2001 роки URL: https://uazakon.com/documents/ date_aa/pg_icnhos. (дата звернення: 07.10.2019).
3. Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001–2004 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/98-2001-п (дата звернення: 08.10.2019).
4. Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/369-2005-р (дата звернення: 08.10.2019).
5. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012–2021 роки. URL: http://ufu.org.ua/ua/about/activities/strategic_initiatives/5257 (дата звернення: 10.10.2019).
6. Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Отрошко В.П. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку. Молодий вчений. 2018. №2(2). С. 727-731.
7. Городніченко Ю. В. Тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Економіка і суспільство. 2017. №10. С. 569-573.
Опубліковано
2020-03-24